Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
269
Tháng này:
0
Tất cả:
198031

LƯU DANH

Ngày 12/09/2018 09:00:10

( Kính tặng dòng họ Lê Sỹ)

 Cử nhân đỗ đạt ba đời

Ông cha một khóa hai người cùng thi1

Phong quan tước hiệu không đi

Mở trường dạy học thay vì làm quan

Lưu danh cụ Lê Ngọc Quang

Sớm hôm đèn sách bảng vàng nêu tên.

 

Phát huy gương sáng tổ tiên

Cụ Lê Ngọc Toản vươn lên học hành

Sinh thời tư chất thông minh

Võ văn thao lược triều đình ngợi khen

Phải thời loạn lạc mấy phen

Đoan Hùng gặp giặc cờ đen huyện nhà

Lời rằng nhờ ý đàn bà

Tri huyện thoát nạn can qua tìm về2

Tha hương trở lại đất quê

Làm nghề dạy học say mê dựng trường

Tuyến Sơn phòng hịch Cần Vương

Vua ban chiếu chỉ lên đường vào ngay

Tán tương quân vụ trao tay

Khởi nghĩa chống Pháp đánh tây dựng thành

Không thành công cũng thành danh

Tiếng thơm lan tỏa quê Thanh một thời.

 

Lê Sỹ đời lại nối đời

Cử nhân Trọng Nhị một người giỏi giang

Không màng danh lợi quan sang

Chỉ mong xây dựng xóm làng canh tân

Cùng trang lứa bạn điều trần

Trung kỳ chống thuế bội phần hiểm nguy

Đầu rơi máu chảy xá gì

Côn Lôn ngày ấy người đi lưu đày

Chín năm sau cuộc sum vầy

Về quê hương lại dựng xây xóm làng

Động viên con cháu họ hàng

Ngõ trên xóm dưới mở “đàng” giao thông3

Cầu tre lắt lẻo qua sông

Thay bằng cầu gỗ hanh thông chắc bền

Sửa sang miếu mạo từ đền

Nhờ người giúp đỡ xin trên mở trường

Nặng tình nghĩa với quê hương

Để hôm nay có từ đường uy nghi

Ba đời nối tiếp khoa thi

Cử nhân cùng đỗ còn gì vui hơn.

 

Hôm nay hậu duệ cháu con

Tiến sỹ khoa học tuổi còn đương xuân4

Mở trường tư thục vì dân

Lê Ngọc Dong đã đơm phần nhụy hoa5

Tiếp theo truyền thống ông cha

Lý Thường Kiệt có Thanh Hà hôm nay

Dẫu cho cuộc sống đổi thay

Cháu con vẫn mở bàn tay kết đoàn

Từ đường rạng rỡ xóm thôn

Tiếng thơm Lê Sỹ mãi còn lưu danh

                                         Tân Ninh ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

1.  Cụ Lê Ngọc Quang và cụ Lê Ngọc Toản cùng đỗ cử nhân  một khoa thi

2.   Cụ Lê Ngọc Toản làm tri phủ ở huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ bị Giặc cờ đen bắt, nhờ có vợ của tướng giặc Lưu Vĩnh Phúc cảm mến tài đức xin tha chết mới trốn chạy về Thanh Hóa.

3.  Sau khi đi đầy ở Côn Lôn về cụ Lê Trọng Nhị  cùng các chức sắc ở Cổ Định chủ trương canh tân xây dựng làng xã.

4.  Lê Anh Đức  nhận bằng tiến sỹ khoa học giáo dục ở tuổi 29.

5.Thầy giáo Lê Ngọc Dong người mở trường THPT Tư thục đầu tiên ở Thanh Hóa.

 

LƯU DANH

Đăng lúc: 12/09/2018 09:00:10 (GMT+7)

( Kính tặng dòng họ Lê Sỹ)

 Cử nhân đỗ đạt ba đời

Ông cha một khóa hai người cùng thi1

Phong quan tước hiệu không đi

Mở trường dạy học thay vì làm quan

Lưu danh cụ Lê Ngọc Quang

Sớm hôm đèn sách bảng vàng nêu tên.

 

Phát huy gương sáng tổ tiên

Cụ Lê Ngọc Toản vươn lên học hành

Sinh thời tư chất thông minh

Võ văn thao lược triều đình ngợi khen

Phải thời loạn lạc mấy phen

Đoan Hùng gặp giặc cờ đen huyện nhà

Lời rằng nhờ ý đàn bà

Tri huyện thoát nạn can qua tìm về2

Tha hương trở lại đất quê

Làm nghề dạy học say mê dựng trường

Tuyến Sơn phòng hịch Cần Vương

Vua ban chiếu chỉ lên đường vào ngay

Tán tương quân vụ trao tay

Khởi nghĩa chống Pháp đánh tây dựng thành

Không thành công cũng thành danh

Tiếng thơm lan tỏa quê Thanh một thời.

 

Lê Sỹ đời lại nối đời

Cử nhân Trọng Nhị một người giỏi giang

Không màng danh lợi quan sang

Chỉ mong xây dựng xóm làng canh tân

Cùng trang lứa bạn điều trần

Trung kỳ chống thuế bội phần hiểm nguy

Đầu rơi máu chảy xá gì

Côn Lôn ngày ấy người đi lưu đày

Chín năm sau cuộc sum vầy

Về quê hương lại dựng xây xóm làng

Động viên con cháu họ hàng

Ngõ trên xóm dưới mở “đàng” giao thông3

Cầu tre lắt lẻo qua sông

Thay bằng cầu gỗ hanh thông chắc bền

Sửa sang miếu mạo từ đền

Nhờ người giúp đỡ xin trên mở trường

Nặng tình nghĩa với quê hương

Để hôm nay có từ đường uy nghi

Ba đời nối tiếp khoa thi

Cử nhân cùng đỗ còn gì vui hơn.

 

Hôm nay hậu duệ cháu con

Tiến sỹ khoa học tuổi còn đương xuân4

Mở trường tư thục vì dân

Lê Ngọc Dong đã đơm phần nhụy hoa5

Tiếp theo truyền thống ông cha

Lý Thường Kiệt có Thanh Hà hôm nay

Dẫu cho cuộc sống đổi thay

Cháu con vẫn mở bàn tay kết đoàn

Từ đường rạng rỡ xóm thôn

Tiếng thơm Lê Sỹ mãi còn lưu danh

                                         Tân Ninh ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

1.  Cụ Lê Ngọc Quang và cụ Lê Ngọc Toản cùng đỗ cử nhân  một khoa thi

2.   Cụ Lê Ngọc Toản làm tri phủ ở huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ bị Giặc cờ đen bắt, nhờ có vợ của tướng giặc Lưu Vĩnh Phúc cảm mến tài đức xin tha chết mới trốn chạy về Thanh Hóa.

3.  Sau khi đi đầy ở Côn Lôn về cụ Lê Trọng Nhị  cùng các chức sắc ở Cổ Định chủ trương canh tân xây dựng làng xã.

4.  Lê Anh Đức  nhận bằng tiến sỹ khoa học giáo dục ở tuổi 29.

5.Thầy giáo Lê Ngọc Dong người mở trường THPT Tư thục đầu tiên ở Thanh Hóa.