Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198031

Lắp đặt biển tên các đường, phố trên địa bàn thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn.

Ngày 19/09/2022 15:28:15

Việc lắp đặt biển tên đường, phố theo một quy chuẩn nhất định tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước, đồng thời tạo nên diện mạo mới, khang trang cho trị trấn Nưa trong quá trình đô thị hóa và từng bước xây dựng đô thi văn minh.

z3733850088091_83e817c26b055ed5c3ac1b689084d76c.jpg
z3733844417017_e0c3a63a2c0b239101645a8a52057c52.jpg
Thực hiện Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Triệu sơn và thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn , tỉnh Thanh Hóa, và kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Triệu Sơn Về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Triệu sơn và thị trấn Nưa , huyện Triệu Sơn, sau thời gian chuẩn bị, kiểm tra xá định mốc giới, vị trí đặt biển tên đường và tổng hợp số lượng các hộ dân của từng đường phố, ngõ, ngách trên địa bàn, đầu tháng 9/2022 thị trấn Nưa đã tiến hành lắp đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn, Đồng thời tiến hành thẩm định số liệu tổng hợp các hộ dân, các ngách, ngõ tại các tổ dân phố, các đường và phố để triển khai lắp đặt biển số nhà, biển chỉ dẫn ngõ, ngách theo quy định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ xây dựng về ban hành quy chế đánh số và gắn biên số nhà.

Trong đợt này, thị trấn Nưa đã lắp đặt biển tên đường, phố cho 03 đường và 8 phố có chiều rộng, kích thước theo tiêu chuẩn với 27 biển đơn và 6 biển đôi, với tổng số 33 cột biển tên theo kế hoạch.
z3733842646220_eea9e292fffbce55c09a58e5ff845cd2.jpg

z3733832392454_b6543cbd64910270e8dab3702276c170.jpg
z3733829675951_e0c8fbba69643e35d2c57dd481fe82f0.jpg
z3733841755203_4facea869b51138922711cc08fb0fd62.jpg
z3733830690809_49a24c6f40027415e0987ff610c9f8ff.jpg
z3733847628346_e5886af496b8457623a6bc459e9e4b42.jpg

z3733841058362_23e564b15a36c52a1264118d0aa8a38e.jpg
z3733834762837_7cf6fa64d7caf39757b792a99717eae5.jpg
z3733845991425_bc0b1dde64242bbcadfc4d8a717b1397.jpg
z3733835368918_464fd815fd6ee8b50d7c0a424695b9c5.jpg
Thi công lắp đặt cột, biển tại các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nưa.

Trên địa bàn thị trấn có 11 đường, phố; cả 3 đường và 8 phố đều mang tên các danh nhân, nhân vật lịch sử là những người tiêu biểu có công trong lịch sử dân tộc, gắn bó với quê hương Thanh Hóa nói chung và vùng đất Cổ Định – Tân Ninh – thị trấn Nưa nói.

Việc lắp đặt biển tên đường, phố theo một quy chuẩn nhất định tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước, đồng thời tạo nên diện mạo mới, khang trang cho trị trấn Nưa trong quá trình đô thị hóa và từng bước xây dựng đô thi văn minh. Được biết sau khi lắp đặt biển tên đường, phố, thị trấn tiếp tục hoàn thiện việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn trong quý 4/2022 đảm bảo "nhà có số, phố có tên". Việc lắp đặt biển tên đường, phố và gắn biển số nhà không chỉ thể hiện sự tiến bộ, văn minh đô thị mà còn giúp cho nhân dân trong và ngoài huyện thuận tiện trong sinh hoạt, giao dịch, liên hệ công tác được tốt hơn.

CCVH – XH

Lê Văn Sơn 

Lắp đặt biển tên các đường, phố trên địa bàn thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn.

Đăng lúc: 19/09/2022 15:28:15 (GMT+7)

Việc lắp đặt biển tên đường, phố theo một quy chuẩn nhất định tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước, đồng thời tạo nên diện mạo mới, khang trang cho trị trấn Nưa trong quá trình đô thị hóa và từng bước xây dựng đô thi văn minh.

z3733850088091_83e817c26b055ed5c3ac1b689084d76c.jpg
z3733844417017_e0c3a63a2c0b239101645a8a52057c52.jpg
Thực hiện Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Triệu sơn và thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn , tỉnh Thanh Hóa, và kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của UBND huyện Triệu Sơn Về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn Triệu sơn và thị trấn Nưa , huyện Triệu Sơn, sau thời gian chuẩn bị, kiểm tra xá định mốc giới, vị trí đặt biển tên đường và tổng hợp số lượng các hộ dân của từng đường phố, ngõ, ngách trên địa bàn, đầu tháng 9/2022 thị trấn Nưa đã tiến hành lắp đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn, Đồng thời tiến hành thẩm định số liệu tổng hợp các hộ dân, các ngách, ngõ tại các tổ dân phố, các đường và phố để triển khai lắp đặt biển số nhà, biển chỉ dẫn ngõ, ngách theo quy định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ xây dựng về ban hành quy chế đánh số và gắn biên số nhà.

Trong đợt này, thị trấn Nưa đã lắp đặt biển tên đường, phố cho 03 đường và 8 phố có chiều rộng, kích thước theo tiêu chuẩn với 27 biển đơn và 6 biển đôi, với tổng số 33 cột biển tên theo kế hoạch.
z3733842646220_eea9e292fffbce55c09a58e5ff845cd2.jpg

z3733832392454_b6543cbd64910270e8dab3702276c170.jpg
z3733829675951_e0c8fbba69643e35d2c57dd481fe82f0.jpg
z3733841755203_4facea869b51138922711cc08fb0fd62.jpg
z3733830690809_49a24c6f40027415e0987ff610c9f8ff.jpg
z3733847628346_e5886af496b8457623a6bc459e9e4b42.jpg

z3733841058362_23e564b15a36c52a1264118d0aa8a38e.jpg
z3733834762837_7cf6fa64d7caf39757b792a99717eae5.jpg
z3733845991425_bc0b1dde64242bbcadfc4d8a717b1397.jpg
z3733835368918_464fd815fd6ee8b50d7c0a424695b9c5.jpg
Thi công lắp đặt cột, biển tại các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nưa.

Trên địa bàn thị trấn có 11 đường, phố; cả 3 đường và 8 phố đều mang tên các danh nhân, nhân vật lịch sử là những người tiêu biểu có công trong lịch sử dân tộc, gắn bó với quê hương Thanh Hóa nói chung và vùng đất Cổ Định – Tân Ninh – thị trấn Nưa nói.

Việc lắp đặt biển tên đường, phố theo một quy chuẩn nhất định tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước, đồng thời tạo nên diện mạo mới, khang trang cho trị trấn Nưa trong quá trình đô thị hóa và từng bước xây dựng đô thi văn minh. Được biết sau khi lắp đặt biển tên đường, phố, thị trấn tiếp tục hoàn thiện việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thị trấn trong quý 4/2022 đảm bảo "nhà có số, phố có tên". Việc lắp đặt biển tên đường, phố và gắn biển số nhà không chỉ thể hiện sự tiến bộ, văn minh đô thị mà còn giúp cho nhân dân trong và ngoài huyện thuận tiện trong sinh hoạt, giao dịch, liên hệ công tác được tốt hơn.

CCVH – XH

Lê Văn Sơn