Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
176
Hôm qua:
142
Tuần này:
318
Tháng này:
773
Tất cả:
186971

Hội nghị Trực tuyến sơ kết thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 6 tháng đầu năm 2022.

Ngày 16/06/2022 16:16:43

Chiều ngày 15/6/2022, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trực tuyến hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 , về đánh giá thực trạng tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

               Dự và chủ trì hội nghị  có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến 27 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các xã thị trấn trong tỉnh Thanh Hóa. 
06..jpg
06...jpg
Lãnh đạo tỉnh và sở công an báo cáo về thực hiện đề án 06 của Chính phủ tai Thanh Hóa.
06....jpg
06.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thị trấn Nưa.
          Tham dự tại điểm cầu UBND thị trấn Nưa, có đồng chí Lê Đình Tâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn  - Tổ trưởng tổ công tác thực hiện đề án 06 thị trấn Nưa; các đồng chí thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 thị trấn, các ông bà Bí thư chi bộ kim trưởng ban công tác Mặt trận, Bí thư các chi đoàn thanh niên, chi hội trưởng phụ nữ các tổ dân phố, các thành viên tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 ở các tổ dân phố.
         Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06/CP, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt các giải pháp, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022 UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, thị trấn triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình, tiến độ. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án đang được các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của Công an tỉnh với việc hoàn thành 7/11 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư trong việc phục vụ các tiện ích của đề án. qua  kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án 06  tai tỉnh thanh hóa vẫncòn một số tồn tại, hạn chế đó là: Nhận thức của người đứng đầu tại một số đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Đề án còn chưa đầy đủ, còn xem việc thực hiện Đề án là của lực lượng Công an. Việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tại cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, bản, tổ dân phố nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa xác định rõ nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ  cụ thể. Công tác tuyên truyền nội dung Đề án 06 nhất là 5 nhóm tiện ích chưa thường xuyên, cụ thể, nên người dân và doanh nghiệp chưa hiểu để thực hiện đạt hiệu quả.Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các ngành, thành phố Thanh Hóa và huyện Quan Hóa đã tham luận, đánh giá tình hình thực hiện Đề án 06 tại đơn vị mình, nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới để việc thực hiện Đề án 06 được tốt hơn.
        Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.
Đồng tình với những đánh giá về kết quả thực hiện, chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Tổ công tác thời gian qua chưa làm được, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06/CP, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị thời gian tới các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Các đơn vị tham miêu co UBND tỉnh, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai đề án 06 theo chỉ đạo của Trung ương, tích cực tuyên truyền phổ biến có hiệu qur việc thực hiện đề án 06 vè các nội dung chuyển đổi số phục vụ tốt dịch vụ công điện tử trên mọi lĩnh vực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện các công việc được giao trong Đề án; tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án, những tiện tích khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tạo sự đồng thuận, khuyến khích các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tỉnh Thanh hóa  sớm hoàn thành việc triển khai, ứng dụng và thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ./.

CCVH – XH

Lê Văn Sơn

Hội nghị Trực tuyến sơ kết thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 6 tháng đầu năm 2022.

Đăng lúc: 16/06/2022 16:16:43 (GMT+7)

Chiều ngày 15/6/2022, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trực tuyến hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 , về đánh giá thực trạng tình hình, kết quả triển khai Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

               Dự và chủ trì hội nghị  có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến 27 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các xã thị trấn trong tỉnh Thanh Hóa. 
06..jpg
06...jpg
Lãnh đạo tỉnh và sở công an báo cáo về thực hiện đề án 06 của Chính phủ tai Thanh Hóa.
06....jpg
06.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thị trấn Nưa.
          Tham dự tại điểm cầu UBND thị trấn Nưa, có đồng chí Lê Đình Tâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn  - Tổ trưởng tổ công tác thực hiện đề án 06 thị trấn Nưa; các đồng chí thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 thị trấn, các ông bà Bí thư chi bộ kim trưởng ban công tác Mặt trận, Bí thư các chi đoàn thanh niên, chi hội trưởng phụ nữ các tổ dân phố, các thành viên tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 ở các tổ dân phố.
         Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06/CP, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt các giải pháp, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022 UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, thị trấn triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình, tiến độ. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án đang được các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của Công an tỉnh với việc hoàn thành 7/11 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư trong việc phục vụ các tiện ích của đề án. qua  kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Đề án 06  tai tỉnh thanh hóa vẫncòn một số tồn tại, hạn chế đó là: Nhận thức của người đứng đầu tại một số đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Đề án còn chưa đầy đủ, còn xem việc thực hiện Đề án là của lực lượng Công an. Việc thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tại cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, bản, tổ dân phố nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa xác định rõ nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ  cụ thể. Công tác tuyên truyền nội dung Đề án 06 nhất là 5 nhóm tiện ích chưa thường xuyên, cụ thể, nên người dân và doanh nghiệp chưa hiểu để thực hiện đạt hiệu quả.Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các ngành, thành phố Thanh Hóa và huyện Quan Hóa đã tham luận, đánh giá tình hình thực hiện Đề án 06 tại đơn vị mình, nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới để việc thực hiện Đề án 06 được tốt hơn.
        Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.
Đồng tình với những đánh giá về kết quả thực hiện, chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Tổ công tác thời gian qua chưa làm được, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06/CP, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị thời gian tới các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Các đơn vị tham miêu co UBND tỉnh, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai đề án 06 theo chỉ đạo của Trung ương, tích cực tuyên truyền phổ biến có hiệu qur việc thực hiện đề án 06 vè các nội dung chuyển đổi số phục vụ tốt dịch vụ công điện tử trên mọi lĩnh vực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện các công việc được giao trong Đề án; tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án, những tiện tích khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tạo sự đồng thuận, khuyến khích các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tỉnh Thanh hóa  sớm hoàn thành việc triển khai, ứng dụng và thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ./.

CCVH – XH

Lê Văn Sơn