Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198031

Gương sáng thanh niên thị trấn Nưa viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2024

Ngày 11/10/2023 21:27:52

Đang trong độ tuổi thanh niên, tuổi của nhiều ước mơ, hoài bão. Nhận rõ trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, khi nghe chính quyền, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền về công tác tuyển quân năm 2024, Hoàng Nhật Minh, Lê Văn Hải Dương và Nguyễn Thành Vinh đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

z4772312087926_bdd2d197d340646af63d07e4409ae9a9.jpg
Thương Binh hạng 1 Hoàng Văn Luyến cùng cháu đích tôn Hoàng Nhật Minh (Đoàn viên viết đơn tham gia NVQS năm 2024) 
z4772312106181_7749509735660a1d234886da184b57d6.jpg
z4772312085550_b8c974e80e17e4078c19d220ba34950b.jpg
Hai thanh niên Hoàng Nhật minh và Lê Văn Hải Dương viết đơn tình nguyện vào bộ đội năm 2024. Kính thưa bà con nhân dân!

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số  điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
      Căn cứ kế hoạch số 5009/KH-UBND ngày 26 /9/2023 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Chủ tịch UBND  huyện Triệu Sơn năm 2024;
      Xác định rõ nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ vẻ vang của công dân Việt Nam phục vụ trong quân đội nhân dân. Phục vụ nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc thành phần xã hội tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn nghề nghiệp nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật đã ban hành. Theo luật thời gian nhập ngũ là 24 tháng , độ tuổi nhập ngũ từ 18 đến 25 tuổi.  Riêng công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đến hết 27 tuổi.
        Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đợt tuyển quân năm 2023, nhiều bạn trẻ Triệu Sơn nói chung và tuổi trẻ thị trấn Nưa nói riêng đã hăng hái tình nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự của nhà nước.
       Phát huy truyền thống của quê hương Cổ Định – Tân Ninh – thị trấn Nưa Anh hùng. Ba bạn Hoàng Nhật Minh đoàn viên chi đoàn tổ dân phố 2: sinh ngày 20/3/2005, con ông Hoàng Anh Dũng, bà Hứa Thị Duyên; bạn Lê Văn Hải Dương đoàn viên chi đoàn tổ dân phố 4: sinh ngày 03/9/2005, con ông Lê Văn Thuận, bà Trịnh Thị Hằng và bạn Nguyễn Thành Vinh đoàn viên chi đoàn tổ dân phố 10: sinh ngày 04/10/2000 con ông Nguyễn Hồng Thủy, bà đỗ Thị Hoa là ba trong số những thanh niên tiêu biểu của thị trấn Nưa.
         Đang trong độ tuổi thanh niên, tuổi của nhiều ước mơ, hoài bão. Nhận rõ trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, khi nghe chính quyền, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền về công tác tuyển quân năm 2024, Hoàng Nhật Minh, Lê Văn Hải Dương và Nguyễn Thành Vinh đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trước khi các bạn viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Ban công tác mặt trận tổ dân phố 2, tổ dân phố 4  và tổ dân phố 10 cùng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Nưa và Đoàn thanh niên thị trấn cũng đã gặp gỡ, trao đổi và định hướng cho các thanh niên, cùng với sự động viên, ủng hộ của gia đình, Minh, Dương và Vinh đã tạm gác lại những dự định riêng và các bạn đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong môi trường quân đội với mong ước được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ, với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàng Nhật Minh, Lê Văn Hải Dương và Nguyễn Thành Vinh chính là những tấm gương thanh niên tiêu biểu cho thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh của tổ dân phố 2, phố 4, phố 10 nói riêng và thị trấn Nưa nói chung.
        Tấm gương ba thanh niên Hoàng Nhật Minh, Lê Văn Hải Dương và Nguyễn Thành Vinh chính là nguồn động viên to lớn cho các bạn đoàn viên, thanh niên của thị trấn Nưa đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Khẳng định được tinh thần, bản lĩnh của tuổi trẻ thị trấn Nưa hăng hái lên đường nhập ngũ, đóng góp sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu./.

CCVH – XH

Lê Văn Sơn

Gương sáng thanh niên thị trấn Nưa viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2024

Đăng lúc: 11/10/2023 21:27:52 (GMT+7)

Đang trong độ tuổi thanh niên, tuổi của nhiều ước mơ, hoài bão. Nhận rõ trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, khi nghe chính quyền, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền về công tác tuyển quân năm 2024, Hoàng Nhật Minh, Lê Văn Hải Dương và Nguyễn Thành Vinh đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

z4772312087926_bdd2d197d340646af63d07e4409ae9a9.jpg
Thương Binh hạng 1 Hoàng Văn Luyến cùng cháu đích tôn Hoàng Nhật Minh (Đoàn viên viết đơn tham gia NVQS năm 2024) 
z4772312106181_7749509735660a1d234886da184b57d6.jpg
z4772312085550_b8c974e80e17e4078c19d220ba34950b.jpg
Hai thanh niên Hoàng Nhật minh và Lê Văn Hải Dương viết đơn tình nguyện vào bộ đội năm 2024. Kính thưa bà con nhân dân!

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số  điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
      Căn cứ kế hoạch số 5009/KH-UBND ngày 26 /9/2023 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Chủ tịch UBND  huyện Triệu Sơn năm 2024;
      Xác định rõ nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ vẻ vang của công dân Việt Nam phục vụ trong quân đội nhân dân. Phục vụ nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc thành phần xã hội tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn nghề nghiệp nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật đã ban hành. Theo luật thời gian nhập ngũ là 24 tháng , độ tuổi nhập ngũ từ 18 đến 25 tuổi.  Riêng công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đến hết 27 tuổi.
        Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đợt tuyển quân năm 2023, nhiều bạn trẻ Triệu Sơn nói chung và tuổi trẻ thị trấn Nưa nói riêng đã hăng hái tình nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự của nhà nước.
       Phát huy truyền thống của quê hương Cổ Định – Tân Ninh – thị trấn Nưa Anh hùng. Ba bạn Hoàng Nhật Minh đoàn viên chi đoàn tổ dân phố 2: sinh ngày 20/3/2005, con ông Hoàng Anh Dũng, bà Hứa Thị Duyên; bạn Lê Văn Hải Dương đoàn viên chi đoàn tổ dân phố 4: sinh ngày 03/9/2005, con ông Lê Văn Thuận, bà Trịnh Thị Hằng và bạn Nguyễn Thành Vinh đoàn viên chi đoàn tổ dân phố 10: sinh ngày 04/10/2000 con ông Nguyễn Hồng Thủy, bà đỗ Thị Hoa là ba trong số những thanh niên tiêu biểu của thị trấn Nưa.
         Đang trong độ tuổi thanh niên, tuổi của nhiều ước mơ, hoài bão. Nhận rõ trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, khi nghe chính quyền, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền về công tác tuyển quân năm 2024, Hoàng Nhật Minh, Lê Văn Hải Dương và Nguyễn Thành Vinh đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trước khi các bạn viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Ban công tác mặt trận tổ dân phố 2, tổ dân phố 4  và tổ dân phố 10 cùng Ban chỉ huy quân sự thị trấn Nưa và Đoàn thanh niên thị trấn cũng đã gặp gỡ, trao đổi và định hướng cho các thanh niên, cùng với sự động viên, ủng hộ của gia đình, Minh, Dương và Vinh đã tạm gác lại những dự định riêng và các bạn đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong môi trường quân đội với mong ước được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ, với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàng Nhật Minh, Lê Văn Hải Dương và Nguyễn Thành Vinh chính là những tấm gương thanh niên tiêu biểu cho thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh của tổ dân phố 2, phố 4, phố 10 nói riêng và thị trấn Nưa nói chung.
        Tấm gương ba thanh niên Hoàng Nhật Minh, Lê Văn Hải Dương và Nguyễn Thành Vinh chính là nguồn động viên to lớn cho các bạn đoàn viên, thanh niên của thị trấn Nưa đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Khẳng định được tinh thần, bản lĩnh của tuổi trẻ thị trấn Nưa hăng hái lên đường nhập ngũ, đóng góp sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu./.

CCVH – XH

Lê Văn Sơn