Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198031

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2024

Ngày 11/10/2023 22:14:26

Công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám tuyển kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn , ở trong thời gian thực hiện đăng ký khám kiểm tra sức khỏe tiền tàu xe đi về

z4775160464738_9aaab2217b18bd41f30e52f0540cf52a.jpg
 1.  Nghĩa vụ quân sự:

          - Nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ vẻ vang của công dân Việt Nam phục vụ trong quân đội nhân dân. Phục vụ nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội.

          - Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc thành phần xã hội tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn nghề nghiệp nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này.

          Thời gian nhập ngũ theo luật là 24 tháng , độ tuổi nhập ngũ từ 18 đến 25 tuổi.  Riêng công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đến hết 27 tuổi.

2. Chế độ chính sách và quyền lợi trong thực hiện NVQS

          - Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quận sự, khám , kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, tiền tàu xe và các khoản phụ cấp hiện hưởng.

          - Công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám tuyển kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn , ở trong thời gian thực hiện đăng ký khám kiểm tra sức khỏe tiền tàu xe đi về.

          3. Thời gian và địa điểm tổ chức sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Thực hiện kế hoạch số 5009/KH-UBND ngày 26 /9/2023 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Chủ tịch UBND  huyện Triệu Sơn năm 2024;

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thị trấn Nưa tổ chức khám sơ tuyển sức Khoẻ Nghĩa vụ quân sự vào đúng 7 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2023, tại trạm xá thị trấn Nưa.

4. Các trường hợp vi phạm luật Nghĩa vụ quân sự sẽ bị sử lý theo Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ như sau :

1.Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

- Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định;

- Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định;

- Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định;

- Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; đăng ký nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung, đăng ký khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều này; đăng ký tạm vắng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.”.

 “Điều 6. Vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

2. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;

b) Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.”.

 

          - Lần 1 xử lý hành chính và gọi bổ xung khám tiếp lần 2

          - Nếu lần 2 tiếp tục vi phạm xử lý hành chính và gọi bổ xung khám tiếp lần 3

          - Nếu tiếp tục trốn tránh Hội đồng nghĩa vụ quân sự lập biên bản và gửi về công an huyện tòa án huyện Hội đồng nghĩ vụ quận sự huyện truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật./.

                                                                         Ban chỉ huy QS thị trấn Nưa

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2024

Đăng lúc: 11/10/2023 22:14:26 (GMT+7)

Công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám tuyển kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn , ở trong thời gian thực hiện đăng ký khám kiểm tra sức khỏe tiền tàu xe đi về

z4775160464738_9aaab2217b18bd41f30e52f0540cf52a.jpg
 1.  Nghĩa vụ quân sự:

          - Nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ vẻ vang của công dân Việt Nam phục vụ trong quân đội nhân dân. Phục vụ nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội.

          - Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc thành phần xã hội tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn nghề nghiệp nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này.

          Thời gian nhập ngũ theo luật là 24 tháng , độ tuổi nhập ngũ từ 18 đến 25 tuổi.  Riêng công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đến hết 27 tuổi.

2. Chế độ chính sách và quyền lợi trong thực hiện NVQS

          - Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quận sự, khám , kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, tiền tàu xe và các khoản phụ cấp hiện hưởng.

          - Công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám tuyển kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn , ở trong thời gian thực hiện đăng ký khám kiểm tra sức khỏe tiền tàu xe đi về.

          3. Thời gian và địa điểm tổ chức sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Thực hiện kế hoạch số 5009/KH-UBND ngày 26 /9/2023 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Chủ tịch UBND  huyện Triệu Sơn năm 2024;

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thị trấn Nưa tổ chức khám sơ tuyển sức Khoẻ Nghĩa vụ quân sự vào đúng 7 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2023, tại trạm xá thị trấn Nưa.

4. Các trường hợp vi phạm luật Nghĩa vụ quân sự sẽ bị sử lý theo Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ như sau :

1.Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

- Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định;

- Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định;

- Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định;

- Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; đăng ký nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung, đăng ký khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều này; đăng ký tạm vắng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này.”.

 “Điều 6. Vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

2. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;

b) Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.”.

 

          - Lần 1 xử lý hành chính và gọi bổ xung khám tiếp lần 2

          - Nếu lần 2 tiếp tục vi phạm xử lý hành chính và gọi bổ xung khám tiếp lần 3

          - Nếu tiếp tục trốn tránh Hội đồng nghĩa vụ quân sự lập biên bản và gửi về công an huyện tòa án huyện Hội đồng nghĩ vụ quận sự huyện truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật./.

                                                                         Ban chỉ huy QS thị trấn Nưa