Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198031
      IMG_20180921_063344.jpg                     
                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

           Thị trấn Nưa, ngày 10 tháng 05 năm 2023

                  

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỊ TRẤN NƯA 

STT

HỌ VÀ TÊN

   CHỨC VỤ

Điện thoại

1

Hà Quang Hân

HUV - Bí Thư Đảng ủy - CT HĐND

0936421499

2

Hoàng Văn Chung

P Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

0946512626

3

Lê Thị Hưng

 PBT- Trực Đảng

0932358162

4

Lê Viết Binh

CTMTTQ

0948592393

5

Lê Đình Quyên

 PCTHĐND

0913743828

6

Lê Bật Hải

P. CT UBND

0949110509

7

Lê Thế Anh

Trưởng CA

0936040399

8

Lê Đình Trung

CHT Quân sự TT

0934645455

9

Lê Đình Sang

PCTUBND  TT

0915548368

10

Lê Văn Sơn

CCVH - XH

0904971518

11

Hứa Thị Thúy

Bí thư đoàn

0828604622

12

Trần Tiến Linh

CCVP UBND

0934403706

13

Lê Thị Thoa

CC LĐTBXH

0799023757

14

Lê Đình Dũng

Tư Pháp

0918783856

15

Lê Ngọc Dũng

CT CCBinh

0392712334

16

Mai Thị Phương

KTNS

0932311335

18

Nguyễn Thị Mai

CC Địa chính

0932482388

19

Lê Thị Hợi

CT Hội ND

0889658345

20

Lê Thị Yến

CT Hội PN

0962876088

21

Lê Viết Chuyền

CC Địa Chính

0948073209

22

Lê Viết Việt

CC VP TK

0906049535

   

      Người lập danh sách                                                    CHỦ TỊCH

 

            Lê Văn Sơn                                                       Hoàng Văn Chung