Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198031

Công nhận thêm 30 làng nghề, làng nghề truyền thống và 10 nghề truyền thống

Ngày 16/03/2015 12:05:14

UBND tỉnh vừa ra quyết định và cấp giấy công nhận thêm 30 làng nghề, làng nghề truyền thống và 10 nghề truyền thống tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, có 24 làng nghề truyền thống được công nhận đợt này, gồm 8 làng nghề gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh tại 8 thôn thuộc xã Xuân Du (Như Thanh); 3 làng nghề làm nón lá tại các xã Trường Giang và Trường Sơn (Nông Cống); 4 làng nghề dệt chiếu cói tại xã Nga Thanh (Nga Sơn); làng nghề đúc đồng ở làng Trà Đông, xã Thiệu Trung; làng nghề bánh đa tại xã Thiệu Châu, làng nghề ươm tơ dệt nhiễu ở xã Thiệu Đô (Thiệu Hóa); hai làng nghề làm bánh gai, bánh lá tại hai xã Thọ Diên và Xuân Lập (Thọ Xuân); làng nghề gốm tại xã Hoằng Hợp, làng nghề mộc tại xã Hoằng Đạt (Hoằng Hóa); làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng và chế tác đá tại xã Đồng Thắng (Triệu Sơn).

Trong 6 làng nghề được công nhận lần này có 2 làng nghề gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh tại xã Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc) và Hợp Lý (Triệu Sơn); 2 làng nghề chế biến thủy sản thuộc xã Hải Bình (Tĩnh Gia); làng nghề đan lát thuộc làng Hoàng Chung, xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa), làng nghề làm chổi đót thuộc xã Thọ Sơn (Triệu Sơn).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng công nhận thêm 10 nghề truyền thống, như: Nghề đan lưới tại phường Quảng Tiến và xã Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn); nghề chế biến nước mắm tại các làng Quang Minh, Xuân Tiến, xã Hải Thanh (Tĩnh Gia) và phường Quảng Tiến (thị xã Sầm Sơn); nghề làm hương tại xã Đông Khê (Đông Sơn) và phố Bà Triệu 3, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa); nghề làm chè lam thuộc xã Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc)...

Việc công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh sẽ là cơ sở quan trọng để từng bước xây dựng và củng cố các thương hiệu hàng hóa mang đặc trưng, đặc sản của các địa phương, đặc biệt là việc phát huy các giá trị văn hóa và phát triển du lịch.

Công nhận thêm 30 làng nghề, làng nghề truyền thống và 10 nghề truyền thống

Đăng lúc: 16/03/2015 12:05:14 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ra quyết định và cấp giấy công nhận thêm 30 làng nghề, làng nghề truyền thống và 10 nghề truyền thống tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, có 24 làng nghề truyền thống được công nhận đợt này, gồm 8 làng nghề gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh tại 8 thôn thuộc xã Xuân Du (Như Thanh); 3 làng nghề làm nón lá tại các xã Trường Giang và Trường Sơn (Nông Cống); 4 làng nghề dệt chiếu cói tại xã Nga Thanh (Nga Sơn); làng nghề đúc đồng ở làng Trà Đông, xã Thiệu Trung; làng nghề bánh đa tại xã Thiệu Châu, làng nghề ươm tơ dệt nhiễu ở xã Thiệu Đô (Thiệu Hóa); hai làng nghề làm bánh gai, bánh lá tại hai xã Thọ Diên và Xuân Lập (Thọ Xuân); làng nghề gốm tại xã Hoằng Hợp, làng nghề mộc tại xã Hoằng Đạt (Hoằng Hóa); làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng và chế tác đá tại xã Đồng Thắng (Triệu Sơn).

Trong 6 làng nghề được công nhận lần này có 2 làng nghề gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh tại xã Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc) và Hợp Lý (Triệu Sơn); 2 làng nghề chế biến thủy sản thuộc xã Hải Bình (Tĩnh Gia); làng nghề đan lát thuộc làng Hoàng Chung, xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa), làng nghề làm chổi đót thuộc xã Thọ Sơn (Triệu Sơn).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng công nhận thêm 10 nghề truyền thống, như: Nghề đan lưới tại phường Quảng Tiến và xã Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn); nghề chế biến nước mắm tại các làng Quang Minh, Xuân Tiến, xã Hải Thanh (Tĩnh Gia) và phường Quảng Tiến (thị xã Sầm Sơn); nghề làm hương tại xã Đông Khê (Đông Sơn) và phố Bà Triệu 3, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa); nghề làm chè lam thuộc xã Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc)...

Việc công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống và nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh sẽ là cơ sở quan trọng để từng bước xây dựng và củng cố các thương hiệu hàng hóa mang đặc trưng, đặc sản của các địa phương, đặc biệt là việc phát huy các giá trị văn hóa và phát triển du lịch.