Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198031
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                                                                  Thị trấn Nưa, ngày 05 tháng 12 năm 2017

                  

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỊ TRẤN NƯA

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

   CHỨC VỤ

Điện thoại

1

Lê Đình Sơn

Bí Thư Đảng ủy

0964828898

2

Lê Đình Tâm

Chủ tịch UBND

0934214888

3

Lê Thị Hưng

CTPNữ

0932358162

4

Lê Đình Hiệp

CTMTTQ

0904432408

5

Vương Tiến Thắng

 PCTHĐND

0934414052

6

Lê Bật Hải

V.PThống Kê

0949110509

7

Lê Viết Việt

Trưởng CA

0906049535

8

Nguyễn Bá Diệp

 Xã đội trưởng

0948487368

9

Lê Đình Sang

PCTUBND xã

0915548368

10

Lê Văn Sơn

C.CVH

0904971518

11

Trần Hữu Thắng

PBT- Trực Đảng

01219183386

12

Lê Đình Quyên

Bí thư đoàn

0913743828

13

Trần Tiến Linh

CCVP UBND

0934403706

14

Lê Thị Thoa

CC LĐTBXH

01219023757

15

Nguyễn Thị Nguyệt

Tư Pháp

01216221553

16

Lê Đình Lâm

CTCCBinh

0946320371

17

Mai Thị Phương

KTNS

0932311335

18

Lê Thị Hường

Kế toán

01226219801

19

Nguyễn Thị Mai

CC Địa chính

0932482388

20

Nguyễn Bá Minh

CTHND

0936278662

 

Tổng

 

 

 

    Người lập danh sách                                                                   CHỦ TỊCH

 

 

 

         Trần Tiến Linh                                                                Lê Đình Tâm